Ödül Yönetmeligi

AMAÇ:
Vehbi Koç Vakfı, kurucusu Vehbi Koç'un yaşamı boyunca kendisine ilke edindiği değerleri yaşatmak, Eğitim, Kültür ve Sağlık alanlarında ülkemizin yetiştirdiği veya ülkemizin gelişimine katkıda bulunan örnek ve öncü insanları ve kurumları teşvik etmek amacıyla "Vehbi Koç Ödülü"nü ihdas etmiştir.

MADDE I - ÖDÜL DALLARI:
Vehbi Koç Vakfı Vehbi Koç Ödülü, Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu tarafından her yıl Sağlık, Eğitim ve Kültür alanlarından birisinde üstün başarılar sağlamış ve önemli çalışmalar yapmış olan kişi ya da kuruma verilir. Yönetim Kurulu her yıl, bir sonraki yıl ödül verilecek alanı belirler. Mevcut alanlara yeni dallar eklenmesine karar verildiğinde yönetmeliğin aşağıdaki hükümleri yeni konulacak dallar için de geçerli olacaktır.

MADDE II - ADAYLIK:
Yönetim Kurulu tarafından, belirlenen ödül dalı için, dallarında uzman kişi ve bilim adamlarından oluşan 5 kişilik bir 'Seçici Kurul' oluşturulur. Seçici Kurul 3 aday tespit eder ve Yönetim Kurulu'na bildirilir. Seçici Kurul kendi üyeleri arasından ve birinci derece akrabalarından aday gösteremez.

MADDE III - ADAY OLABİLMENİN GENEL KOŞULLARI:
a) Seçici Kurul tarafından ödüle aday gösterilmek için ülkemiz insanının yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunmuş olmak zorunludur. Ödüle hak kazanmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya ülkemizde kayıtlı bir kurum olmak zorunlu değildir.

b) Ölmüş kişiler aday gösterilemez. Bir kişinin aday gösterildikten sonra vefat etmesi durumunda ise adaylığı değerlendirmeye alınır, kazanırsa ödül tutarı yasal mirasçılarına ödenir.

MADDE IV - SEÇİCİ KURULLARIN OLUŞTURULMASI:
Seçici Kurul 5 kişiden oluşur ve nihai seçimde oy hakkı yoktur. Vehbi Koç Vakfı Seçici Kurul için bir Başkan atar. Seçici Kurul üyeleri aynı dalda ödül verilecek sonraki yıllarda da üye olarak atanabilirler.

MADDE V - YÖNETİMİN YETKİSİ:
Seçici Kurul tarafından ödüle layık olabilecek adaylar belirlenir, gerekçeleriyle Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu'na sunulur. Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu tarafından kararlar üye tam sayısının yarıdan fazlasının oyuyla alınır. Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu, ödülün bir veya daha çok kişiye verilmesini kararlaştırabileceği gibi, ödüle layık aday görülmediği takdirde ödül verilmemesine da karar verebilir. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde kendi belirleyeceği kişi ve kurumlardan danışmanlık hizmeti alabilir. Ödül için Seçici Kurul tarafından belirlenen adaylar, Seçici Kurul Üyeleri veya Vehbi Koç Vakfı tarafından kamuoyuna açıklanmaz. Sonuçlar kesindir, itiraz edilemez.

MADDE VI - ÖDÜL BİÇİMİ VE TUTARI:
- Ödül Heykelciği
- Para Ödülü

MADDE VII - ÖDÜLLERİN DAĞITIMI:
Ödülün bir dalda iki aday arasında bölüştürülmesi uygun görüldüğünde, parasal ödül tutarı iki aday arasında paylaştırılır. Bir kez ödül kazanan kişi, daha sonraki yıllarda ödüle aday gösterilemez.Ödül Tarihçesi Sikça Sorulan Sorular