Mesajlar

  • Rahmi M. Koç'un fotoğrafı

Rahmi M. Koç

Koç Topluluğu’nun kurucusu, babamız rahmetli Vehbi Koç, ticaret ve sanayi hayatımızda Türk girişimciliğinin lideriydi. Bu alanda başarılı olmanın sembolüydü. Fakat ondan da önemlisi, ülkesi için "sorumlu vatandaş" olmanın bilincini ve sorumluluğunu taşımayı, hayatının en belirgin niteliği haline getiren, yüksek değer ölçülerine sahip bir insandı.

"Türk Milleti doğru iş yapana destek olur" diyen ve ilk bağışını Atatürk’ün arzusu üzerine 1936’da Türk Hava Kurumu’na yapan Vehbi Koç, ulaşabildiği her noktaya yardım elini uzattı. Yardımlarının sürekliliğini sağlamak ve etki alanı genişletmek için yurtışı seyahatlerinde gözlemlediği vakıfçılık anlayışını ülkesine uyarladı. Uzun ve meşakkatli bir yolun sonunda Türkiye’nin ilk özel vakfını kurmayı başardı.

Vehbi Koç Vakfı, 1969 yılından bu yana, yaşamın en temel gereksinimleri olan eğitim, sağlık ve kültür alanlarında gerçekleştirdiği çalışmalarla, Türkiye’nin daha hızlı gelişmesine destek olmayı; “en iyisini” yaparak örnek olmayı, sürdürülebilir ve tekrarlanabilir modellerle Türkiye’ye fayda sağlamayı amaçlıyor.

Vehbi Koç Vakfı’nın koordinasyonunu ve finansmanını sağladığı Vehbi Koç Ödülü de bu amaçlarla yapılan çalışmalardan bir tanesi… Her yıl eğitim, sağlık veya kültür alanlarından herhangi birinde, Türkiye’nin ve Türk insanının gelişimine önemli katkıda bulunmuş kişi veya kurumlara verilmekte olan Vehbi Koç Ödülü, Vehbi Koç’un bize en önemli vasiyetidir. O’nun sağlığında görmeye fırsat bulamadığı ödül fikrini hayata geçirmek bu bakımdan bizim için son derece önemlidir.

Sağlıklı bir toplum inşa etmek için yıllarca, inatla, sabırla ve umutla çalışan, hayatımızı zenginleştiren, geleceğimizi şekillendiren insanlarımızı ve kurumlarımızı desteklemeye devam edeceğiz.

Hakkında: Rahmi M. Koç

Diğer Mesajlar