Ödül Alanlar > Prof. Dr. Mehmet Özdoğan // 2008

7. Vehbi Koç Ödülü'nün sahibi: Prof. Dr. Mehmet Özdoğan

Vehbi Koç Ödülü 2008'de Kültür Alanında Prof. Dr. Mehmet Özdoğan'a verildi.

Prof. Özdoğan'ın bilim dünyasında önemli bir yer kazanmasını sağlayan esas çalışması 1980 yılında başlayan ve halen sürdürdüğü Trakya-Marmara Projesi'dir. Prof. Özdoğan'ın çalışmalarına kadar Marmara Bölgesi'nin geneli ve özellikle Trakya kesimi tarih öncesi arkeolojisi bakımından hemen hemen hiç araştırılmamış bir alan olarak kalmıştır. Bu bağlamda yaptığı İstanbul Yarımburgaz Mağarası, Kırklareli Tilkiburnu ve Taşlıcabayır, İstanbul Pendik Neolitik Dönem, Tekirdağ Toptepe ve Edirne Hocaçeşme kazıları bölgenin tarih öncesi kültürlerini somut verilerle ortaya koymuş, Anadolu ve Balkan kültürleri arasındaki kültürel iletişimin yalnızca göçle değil, aynı zamanda kültürel adaptasyon ve bilgi aktarımıyla da gerçekleştiğini göstermiştir. Prof. Özdoğan'ın üzerinde yoğunlaştığı bir diğer alan da, bilim alanı olarak arkeolojinin tarihsel gelişimi, arkeoloji politikalarının oluşturulması ve bunun topluma aktarılmasında "kültürel miras yönetimi" olmuştur. Bu kapsamda uluslararası arkeoloji birliklerinde ve çalışma gruplarında, dünya arkeolojisi içinde Türk arkeolojisinin yeri konusunda yeni bir tartışma platformu başlatmıştır.

Türkiye Bilimler Akademisi ve Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi üyesi olan Prof. Mehmet Özdoğan, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı Başkanıdır.

Vehbi Koç Ödülü Kültür Alanında 2002'de Topkapı Sarayına, 2005'te Fazıl Hüznü Dağlarca'ya verildi.

Basin Bülteni

İlgili Videolar