Ödül Alanlar > Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) // 2003

2. Vehbi Koç Ödülü'nün sahibi: Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)

2003 yılında Eğitim alanında yaptığı çalışmalardan dolayı Anne Çocuk Eğitim Vakfı'na (AÇEV) verilmiştir.

AÇEV'in amacı,
- eğitimde fırsat eşitliği ilkesinin hayata geçirilmesi,
- çocuk kadar, çocuğun yakın çevresinin de desteklenmesi ve
- eğitimin bir yaşam boyu sürekli kılınması için
programlar geliştirmek ve çeşitli faaliyetleri ile bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak alternatif oluşturmaya çalışmaktır.

1982-1986 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi'nde okul öncesi çocukların eğitim durumlarıyla ilgili olarak Prof. Dr. Sevda Bekman, Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı ve Prof. Dr. Diane Sunar tarafından yürütülen bir araştırma projesi Türkiye'de bu konudaki çalışmaların çok yetersiz olduğunu, birçok çocuğun erken çocukluk döneminde eğitim alamadığını göstermiştir. Bu ihtiyacı karşılamak üzere araştırmayı yürüten akademisyenler tarafından alternatif bir ev merkezli okul öncesi eğitim programı olan Anne Çocuk Eğitim Programı (AÇEP) geliştirilmiş ve uygulanmaya başlamıştır. Bir süre proje halinde yürütülen çalışmalar Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Özyeğin'in de katılımıyla kurumsal bir yapıya kavuşturulmuş ve 1993 yılında Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) kurulmuştur.

Gelecek hedefi, Türkiye'nin her köşesinde eşit eğitim fırsatı yaratmak, erken müdahele programları ile hizmet verdiği kişi sayısını artırmak amacıyla programlarını yaygınlaştırmaktır. Yeni eğitim modellerini ve gelişen teknolojiyi kullanmak, farklı işbirlikleri oluşturmak suretiyle eğitim programlarını ihtiyacı olan herkese ulaştırmayı ve çalışma alanları konusunda kaynak bir kuruluş olmayı hedeflemektedir.

Basin Bülteni

İlgili Videolar